Starseeds

 
Hvad er Starseeds?
 
En stor del af den nuværende population på Jorden er Starseeds - avancerede væsener fra fjerntliggende stjerner og galakser, hvis mission er at hjælpe planeten og dens befolkning i det pågående evolutionære paradigmeskifte.
 
Vi er højt udviklede sjæle med – for mange en ufattelig - visdom, der ved inkarneringen på Jorden deaktiveres. Derved ”glemmes” vores sande identitet, men alle er vi kodet med en ”aktiveringsknap”, der reaktiverer de multidimensionelle bevidstheder ved en given/givne oplevelser. Enhver ”opvågning” er unik og kan variere fra stille og rolig til vildt og voldsomt.
 
Mange af os reaktiverede Starseeds ved, hvad vi er. Vi husker vores formål på Jorden og hvor vi er fra, uden nødvendige forklaringer fra andre – ofte er det dog gennem spejling i andre Starseeds, at mere specifikke erindringer fremkaldes.
 
Mens der er mange forskellige oplevelser af Starseed oprindelser, er vores formål klart; At være til tjeneste for menneskeheden, og at hjælpe verdenssamfundet (ind) i den ny tidsalder. Mange konventionelt videnskabelige forskere, som stadig er programmeret til den liniære tankegang og opfattelse, vil altid stille spørgsmålstegn ved eksistensen af Starseeds - i os selv er sandheden samt bevidstheden om denne, ubestridelig.
 
De fleste Starseeds ser ud og virker som almindelige mennesker. Mange oplever dog en medfødt ensomhed samt længsel om at vende hjem, om end de på sjælsplan har valgt at komme hertil. De fleste er hurtige til at gennemskue menneskelige dagsordener, og nogle er tilbageholdende med at inddrage sig i samfundet, da programmeringen i 3.D/4.D opleves for uforståelig og udfordrende.
 
 
Nedenstående er nogle få blandt adskillige karaktertræk, der ofte kendetegner starseeds:
 
 • Fra en ung alder har du haft en iboende visdom, der i tidligere  generationer er kommet senere i livet.

 • Andre betragter dig som gammel sjæl, og du er enig.

 • Uanset hvor du er, har du altid en følelse af hjemløshed.

 • Du ved hvorledes ”hjem” føles, selvom du ikke kan udtrykke det. Nogle er temmelig påvirkede af dette.

 • Selv som barn har du altid følt dig anderledes, måske også oplevet dig ”delt” fra resten af din omverden.

 • Din empatiske evne kan opleves overvældende – i dig selv og andre.

 • Du er temmelig intelligent, og keder dig let i sammenhænge med  ”small talk”.

 • Er meget klarsansende og oplever andre verdener og  virkeligheder end den 5. sansende, har ”ud af  kroppen” oplevelser, er ombord på fartøjer, rejser i andre   systemer og galaxer - intra- og interdimensionelt, føler dig måske dybt tiltrukket af science fiction etc.

 • Du ved du er her med et formål og har en mission at udføre, også uden nødvendigvis er være helt klar på, hvad dette/denne handler om.
 • De fysiske begrænsninger i din krop frustrer dig ofte.

 • Du kan endda føle dig isoleret i din egen familie.

 • Du har måske meget få venner, men dem der synes at forstå  dig behøver ingen forklaring.

 • Dyr og/eller børn er naturligt tiltrukket af dig og du  kommunikerer naturligt med dem.

 • Du er interesseret i åndelighed/guddommelige ud over detlæste og fortalte. Selv om det kan opleves svært at italesætte, har du en dyb forståelse for, at det altid har været en indgående del af dig.