SLOVE
 
Som Dao/Tao er betegnelsen for universets virke, dets røde tråd, er tilstanden SLOVE det samme for livet i mig. Det er "vejen at gå" i mere udvidet betydning. Sammensmeltning af ordene SLOW og LOVE - SLOVE, er en "forholden sig i og til" - en livstilstand, hvor den enkelte som flere i tillid og med åbent HJERTE, fordomsfrit og uafhænging af konventioner samt kulturelle overbevisninger, lever i ubetingethed, i/med tilstede- nu og nærværelse samt i overensstemmelse med SIG SJÆL og INDRE SANDHED...
- LIVET ER KÆRLIGHED I VÆREN OG GØREN
 
 
 
 
Alle er vi spirituelle væsner i udvikling og i denne er størst af alt kærligheden..
Sidsel Cathrine Thevik

Sidsel

…har en dyb og bred erfaring i kommunikation på alle planer samt brobygning mellem forskellige verdener og virkeligheder. Tillid, etik og ærbødighed er bærende nøgleord, der bl.a. afspejles i de mange facetter af personlige udtryk, transformeret gennem det nuværende virke som multidimensionel mentor og katalysator – også gennem workshops, forfatterskab og foredrag.
 
Jeg er uafhængig af politik samt religion, og har et mangeårigt virke indenfor:
 
Pædagogik
Billedkunstlære
Undervisning
Vejledning
Kranio Sakral Terapi/Somato Emotional Release
Musik
Forfatterskab
Projekter for- og med Børn og Unge
Mentoring
Brobygning af multidimensionel karakter indeni-, på- som udenfor planeten Jord.
 
Da jeg i 2008, efter 21 års pædagogisk virke, besluttede at blive selvstændig inden for komplementær behandling, var det begyndelsen på en dyb transformerende periode der efterhånden ledte mig ind i virket som multidimensionel mentor, samt spirituel katalysator og facilitator gennem skaberkraft og kommunikation. I mine utallige møder i aldre "fra vugge til grav" og alle samfundslag, har jeg kontinuerligt ladet indre visdom vise vejen så teknikker, der ud fra min erfaring og indre sandhed kun spejler toppen af isbjerget, nu er afløst af den multidimensionelle og intuitive tilgang. Med andre ord - en holistisk healende og bevidst forholden sig i og til Krop, Psyke og Sjæl som ét, hvor alle dimensioner og virkeligheder indgår integreret med livserfaringer, der gør at jeg står autentisk og troværdig i ethvert møde samt enhver opgave jeg ledes ind i.
 

Indsigten og visdommen fremkaldt i tillid og fordomsfrihed gennem levet liv, har også ledt mig til opgaven som primemover af "Cancer er Visdom", - en gave og opgave, der ved kirurgens dødsdom d. 2. januar 2014, næredes da jeg gik med naturen, forholdt mig bevidst i og til de budskaber canceren udtrykte samt understøttede min livskraft og healingen, så "tumoren" i brystet nu - og konventionelt dokumenteret - er forsvundet.

Dette er den evigt bevægende sandhed som den opleves i mig, i ærbødighed for sandheden som den kan opleves i enhver anden.

                                                                                                    SLOVE

Sidsel

                                                                                    

 
Sjælen
 
Som guddommelig essens – kærlighed/kilden af bevidsthed, bevæger jeg mig som lyd båret af sjælslys, på opdagelse og udvidelse af det multidimensionelle Omnivers jeg ER og spejler. Dette sker gennem diverse (livs)former på et uendeligt antal af planeter, stjerner, i systemer og galakser, hvor også rum og tidslinjer hjælper mig til at definere og navigere (i)gennem væren, skabelse samt iagttagelse af selvets aspekter i mig – livet mens det leves…
 
Sjælefødslen (min allerførste in-formation) på Spica – den klareste stjerne i konstellationen Jomfruen - og dermed oprindelsen/min ”sjælebarndom” som fordomsfrit højtvibrerende 9. – 12. dimensions lysvæsen, ligger som ”grundtone” i alle mine in-formationer/inkarnationer, hvoraf jeg i den nuværende også oplever, samt har tydelige erindringer fra adskillige af disse.
Spicans har direkte adgang til universers koder, og véd at oplysthed hverken handler om disciplin eller (ud)dannelse. Da vi endnu er ganske få Spicans inkarneret på denne Jord, er materialet om Spica og ophav derfra, ganske begrænset – her er nogle links til det for nuværende tilgængelige.
Såfremt du er interesseret i at læse mere om Spicans, klik her og Spica, klik her
 
 
Derudover har jeg som milliarder andre tilstedeværende sjæle på Jorden, erfaringer/liv i andre sfærer, eksempelvis Orionkonstellationen, Plejaderne og Vega, for blot at nævne nogle få. Den væsentligste sjælsenergi, udover værende spican, er dog den 5 – 9 dimensionelt vibrerende arcturianske, hvorigennem jeg som ”oplever” og ”kontakt”, ofte understøttes og fintunes, blandt andet med hjælp fra sjælefamiliemedlemmer ombord på fartøjer, samt på hjemplaneten tæt ved stjernen Arcturus.