WORKSHOPPEN
 
"Det multidimensionelle menneske"
 
    
 
- Mens vi "genvågner" i vores egentlige essens af kosmiske bevidstheder...
 
Er du nysgerrig på betydningen og meningen med de kolossale ændringer du som individ, grupper og verden generelt gennemlever i denne ”Ny Tid”?
 
Er du interesseret i at spejle din egen uomtvistelige multidimensionelle essens af mange bevidstheder – også gennem konkrete eksempler fra det/de levede liv?
 
Er du parat til (yderligere) at understøtte din egen igangværende reaktivering af det iboende SjælsDNA forskerne gennem længere tid har set som skyggestrenge, der nu oplyses synkront med åbningen ind og op til det du egentlig er, og du af meningsfulde årsager lod deaktivere før inkarneringen på Jorden ?
 
Så kan denne workshop i åbent samt TILLIDS- og FORDOMSFRIT forum - hvor jeg ud fra tilstedeværendes spørgsmål og refleksion, gennem visdom, intuition og klarsansning åbner for gensidig spejling og berigelse, være dig den lille forskel, der skaber den store…
 
 

WORKSHOPPEN

 "Vær KAPTAJN i dit eget univers"
 

- nær og styrk den du er samt det du er i

stand til!   

 
Som kaptajn er det dig der styrer, og du har ansvaret for at navigere livet i dig.
 
Er du parat til at lade det samt den du er, og dermed dine oprigtige behov, være dit indre kompas?
- så kom og vær med på denne workshop, hvor du bliver mødt præcis som og hvor du er.
 
På dagen får du mulighed for at oplyse aktuelle temaer i dit liv, det være sig noget du ønsker at forfine og opgradere eller en udfordring som du er midt i.
 
Du spejles og understøttes som det flerdimensionelle væsen du er, og sammen skaber vi et rum for visdom og healing, hvor essensen af tillid og accept er i højsædet.
 
Sidsel Thevik og Jonna Eierslev er facilitatorer for det, der måtte opstå i dig som person - som i hele gruppen.
 
Det vil være en dynamisk dag hvor vi går "ud af boksen", og intuitivt anvender de forskellige "redskaber" vi er og har i vores skattekister.
 
Pris: Kr. 999,-
Begge inkluderer kaffe/the/Living water m.m.
 
Medbring: Frokost, indesko og evt. vandresko.
 
Spørgsmål: Kontakt Sidsel på tlf.: 21 76 09 30 og Jonna på tlf.: 26 19 90 66
 
Læs mere om Jonna Eierslev samt evt. overnatning på http://www.healyourself.dk/
 
Bemærk ! Dato følger...
 

VISDOMS WORKSHOP

- understøt dit livskald og indre sandhed
 
Ønsker du at nære Livsglæden og leve autentisk gennem ALT det du er og gør?
 
Gennem en Visdomsworkshop får du som deltager bl.a. mulighed for fordybelse og indsigt i følgende emner:
 
• Understøt dit livskald og din indre sandhed.
 
• Bliv bevidst om dine tanker, følelser og handlingers betydning.
 
• Møde det i dig, du er ment til at virke og lede dig selv gennem.
 
• Skab balance mellem kultur og indre/ydre natur.
 
• Lys op i autencitet og troværdighed.
 
• Find ud af, hvad det vil sige, at leve ud fra sjæl og hjerte.
 
• Betydningen af at skabe balance mellem den lodrette             
 
  (åndelige) og vandrette (skabende) dimension.
 
• Find ind til det multidimensionelle væsen du egentlig er.
 
Tidens store forandringer og konsekvenserne af disse, afspejles i ethvert individ og gruppe. Måden at agere og forholde sig til disse ændringer, har afgørende betydning for din trivsel og spirituelle udvikling. Er du f.eks. bevidst om betydningsforskellen på at vælge til og vælge fra? At enhver krise og udfordring er universets gaver og mulighed for indre vækst? At ved at agere ud fra egen indre sandhed, skabes muligheden for, at andre også kan agere ud fra deres sandhed?
 
Vi er alle ”entreprenører” for vores egen virkelighed, og vi skaber den gennem de energier, vi tænker og handler ud fra. Bevidstheden om dette iboende potentiale, bæres af den spirituelle intelligens og Visdoms workshops er en effektiv og anderledes mentoringform, for de som ønsker en holistisk tilgang som næring for spirituel udvikling.
 
På denne workshop med dynamik og interaktion, åbner vi op for temaer og livsformer af multidimensionel karakter, der understøtter det modtagende og givende menneske på én og samme tid. Dette inspirations- og spejlingsrum åbner mulighed for indre som ydre refleksion, og dialogen mellem ”Visdoms hviskeren” og inviterede på ”scenen”, vil utvivlsomt afspejle genkendelige udfordringer for hele gruppen og derfor virke kollektivt healende på dagen.
 
En workshop, hvor du som deltager har mulighed for at blive beriget og berige andre, med din indre sandhed af universernes sammenhæng, nære den autentiske kraft og visdommens mange facetter.
 
 
                   
 

 

 
 
 
Workshop for virksomheder, organisationer o.lign. tilrettelægges efter jeres specifikke behov.
 
Kontakt mig venligst på tlf. 21 76 09 30 for yderligere information.