Multidimensionel mentoring / Reaktivering af SjælsDNA

Reaktivering af SjælsDNA

 
Forskere inden for Naturvidenskab har fastslået, at det jordiske menneske har 2 ”fysiske” DNA strenge samt flere end 10 skyggestrenge – også kaldet "junk" DNA, de ikke tidligere kendte betydningen af.
 
Disse ”skyggestrenge”, er egentlig lysstrenge, bærende en flerdimensionel/multidimensionel bevidsthed, der også inkluderer erindringer om vores kosmiske ophav samt evnen til andre naturlige kommunikationsformer, vi gennem den historiske nedlukning – deaktivering – har anset for ”overnaturligt”, såsom telepati, telekinese, teleportation etc.
 
Ved (re)aktiveringen af vores SjælsDNA, sanser vi gennem et udvidet neuralt netværk på æterplan – også kaldet ”det lette kropsplan”, der gør os i stand til at (op)leve i flere dimensioner på én gang. Vi kan blandt andet høre, se og kommunikere med andre i disse dimensioner, gennem kroppen som en antenne/biologisk radio, der synkront ombygges på celleplan - en evolutionær samt energetisk ombygning, der blandt udtrykkes gennem en mere krystallinsk cellestruktur, så vi kan afsende og modtage informationer båret gennem højere vibrerende frekvenser.
 
I nogle sker ”opvågningen”/reaktiveringen ganske pludseligt ved en oplevet voldsom (indre) hændelse, i nogle opleves det som  ”blidere og mere glidende” tilstandsformer, mens en del vil nikke genkendende til begge.
 
Uanset sker det gennem det levede liv, og sand OPLYSNING skabes derfor indefra!