Foredrag

 
Ved foredragene anvendes formidlingsformer, der inddrager de tilstedeværende i et autentisk, magisk og spejlende univers af levet/levede liv. Herved åbnes mulighed for den enkeltes indre refleksion samt den fælles i åbent forum.
 
 
"Cancer er visdom"
 
"We are not human beings having a spiritual experience but spiritual beings having a human experience " - Pierre T. de Chardin
 
Menneskekroppen er blot en af adskillige former, hvor igennem bevidsthedsfrekvenser som sjælsenergi inkarnerer på denne Jord. Med selvvalgte følelsesmæssige livslektier, der udspringer i tillid, fordomsfri– og ubetingethed, går sjælsenergien gennem modsatrettede følelser i form af egoets frygtbaserede "traumer"/barneaspekter, på opdagelse i og udvider universet vi er – for beredelse ind i helhed. Dette udtrykkes synkront som ændringer i vores ”fysiske”/biologiske og mentale tilstand gennem et naturlovmæssigt ”program”, der derved er et spejl af vor åndelige essens. Gennem foredraget ”Cancer er Visdom”, beskriver jeg min vej af indre sandhed, gennem den åndelige som den skabende kraft, samt glæden ved at gå i tillid og den indre natur ved en cancerdiagnose og "dødsdom".... Som tilhører får du mulighed for at berige og blive beriget i spejlet af dette (r)evolutionerende og autentiske budskab der, understøttet af forskning, vender synet på cancer og helbredelse 180 grader!