Børn og Unge / De aktiverede nyere generationer

De aktiverede nyere generationer


Fremfor at skulle reaktivere det deaktiverede sjælsDNA efter fødslen som i mange tusinde års tidligere generationer på Jorden, er SjælsDNAét af højere vibrerende frekvenser i langt de fleste børn og unge, som er kommet hertil siden 70érne, meget aktivt når de fødes.
 
De sanser, skaber og oplever (gennem) parallelle verdener og virkeligheder, og adskillige af disse børn/unge har en bioenergetisk anderledes krystallinsk proteinstruktur, der gør kroppen i stand til at matche Sjæls DNAéts frekvenser, og dermed anvende deres udviklede evner på helt unikt og fremmende vis.

Mange af disse vise sjæle har adskillige liv på Jorden, og for andre er det første gang, og dermed også første gang de stifter bekendtskab med den programmering af kontrol og frygtbaserede samfundsstrukturer vi gennem årtusinder som menneskehed har ladet os vikle ind i – samt styre (i) os, og vi nu kollektivt vikler os ud af.

Deres kosmiske ophav og erindringer fra højere vibrerende dimensioner, også gennem flersansende og multidimensionel opfattelse samt kommunikation, kan opleves udfordrende såfremt deres netværk af voksne ikke ser dem som det og dem de oprigtigt er – ægte, sunde, naturlige og dybt humane individer med højtudviklede kommunikative samt skabende evner. Nogle med opgaven som samfundsmæssige mønsterbrydere, nogle som skabere af nye strukturer, og alle med opgaven, at understøtte det pågående paradigmeskifte vi som menneskehed nu oplever på Jorden – følelsernes planet!