WEBSHOP / Cancer er Visdom - uddrag fra bogen

Cancer er Visdom

Kræft kommer og kræft går...
 
Sidsel er en helt enestående og helt almindelig kvinde, som har banet vejen for mange andre kvinder, der enten har eller måtte få diagnosen cancer mammae. Hun har forvandlet fastlåsheden - den som ofte følger med en dødelig kræftdiagnose - til en levende kreativ bevægelse, der kun er i sin begyndelse. Hun er én blandt flere nulevende beviser på, at diagnoser er menneskeskabte begreber og ikke nødvendigvis menneskeskæbner.
 
Sygdom er en proces, som vi både kan lære af og risikere at stivne i. Selv dødsangsten kan forvandles fra en livsbegrænsende illusion til en gave, der viser os livet i al sin skønhed, gru og mangfoldighed. Store ord? Nej det er en levende sandhed, for Sidsel er her endnu i vores fysiske dimension og samtidig i flere andre dimensioner, som mange måske har til gode at erkende. Denne bog er et møde med en kvinde, som er i besiddelse af en stoisk ro og en utrolig visdom, som hun glædeligt øser af. Det fine ved hendes beretning er også, at det er en fordomsfri skildring af hendes forløb - hun ignorerer ikke andre veje, hun vælger blot sin egen. Hendes troværdighed forstærkes yderligere ved, at hun har medtaget fyldige uddrag af lægejournalen, således at hendes selv helbredelsesproces bliver dokumenteret med det konventionelle sundhedssystems eget sprog.
 
Uddrag af bogens forord af Holistisk læge og Speciallæge i almen medicin
Mette Mouritsen
 
                   
 
Uddrag af bogens indledning
 
...Derudover udspringer cancer, som noget vi bør frygte, bla. ud fra frygten for døden selv – en frygt der igen afføder behovet for kontrol, og dermed hvordan vi anskuer og ikke mindst agerer i forhold til de fysiske og psykiske manifestationer, vi kalder sygdom. Et menneskeskabt begreb der, uanset karakteren af den ”syge dom”, nu også gennem forskning viser sig at være raskhedssymptomer, bla. i form af healing som beredelse til at blive hel. Det sker synkront og spejles på alle planer – i det ydre som i menneskets indre univers. I dette indre ligger ansvaret for eget liv – uanset hvor smerteligt en situation eller tilstand kan opleves. Det handler om livslektier som læringsrum for udvikling af det hele menneske og dybest set den spirituelle udvikling, der uundgåeligt gennemlyser enhver tanke, følelse og handling i det fysiske liv. Når vi i lyset af dette forsøger at bekæmpe og gå imod cancer - også når det sker med naturlige remedier - bekæmper og går vi imod vor sande natur, der som førnævnt har sin helt egen orden i det store universelle, evolutionære verdensbillede. Og det er dette billede, der nu spejles i astrologens ord fra 2008, da han under tydning af mit fødselshoroskop udtaler; - En dag vil du komme ind fra højre som Klods Hans blandt forskere og fortælle resultatet af det, de søger!
 
- Dermed ikke sagt, at du slipper for arbejdet med at formidle, hvordan du er kommet til resultatet – det vil bare ske på dit vis i form af indsigt og fremkaldt visdom. Her 7 år efter fremstår budskabet mere klart, omend æren for den senere konkret nævnte forskning tilfalder Dr. Ryke Geerd Hamer, hvis revolutionerende ”opdagelser” om få år vil være en ligeså naturlig del af menneskehedens daglige bevidsthed, som at vand slukker tørst. Den fremkaldte visdom i mig som i andre spejler dette på fineste vis som væsentlige aspekter af indre sandhed, der er ligeså mange af som sjæle på Jord, og betydningen af at handle ud fra denne, taler gennem bogen her sit eget tydelige sprog.
Jeg sidder meget bevæget, dybt rørt, fagligt vibrerende efter at have læst bogen “Cancer er visdom”. Er i dyb ydmyghed overfor Sidsels styrke i tilliden, i processen - dybt betaget.
Har læst hele bogen her i aften - kunne ikke slippe den. Sikke et pragtværk. En livsvisdom. Et stærkt indspil til væren i og med cancer-processen.
Det er en smuk bog. En vigtig kilde til oplysning om en vej at gå med healing og transformation.
Mette O. Werner, Uddannelsesleder Life Academy