Børn og Unge / Mødet gennem Multidimensionel mentoring

Mødet gennem Multidimensionel mentoring

Gennem det mangeårige pædagogiske samt behandlermæssige virke, og nu som multidimensionel mentor, har jeg krydset spor med, og på forskelligt vis hjulpet adskillige børn og unge ved at se og møde dem og deres forældre/voksne netværk, deres evigt bevægende indre sandheder og det de oplever de skal, i oprigtighed.

Gennem eksempelvis samtale/spejling, indre oplysning af følelsesmæssige traumer (livslektier), illustration, umiddelbare ”snak og bevægelse” samt forløsning, understøttes ”Det hele menneske” som det multidimensionelle suveræne væsen han/hun er, essensen af tillid, den synkrone fintuning af cellerne, og egenhealingen i form af den autentiske kraft.

Det væsentligste, uanset alder: - At blive set og mødt som det og den man oprigtig er, opleves i mange som den lille forskel og forandring, der skaber den store!

De specifikke detaljer omkring samarbejdet med forældre samt andre i netværket, aftales individuelt.