Workshops / Aktuelle workshops

Aktuelle workshops

 
 
INTROWORKSHOP
for "Netværk af den nye tids unge"
Søndag d. 19. august kl.12 - 14
- Er du i aldersgruppen 14 - 18 år?

- Nysgerrig på dig selv, hvad du er, samt er her for?

- Måske oplever du dig åben og sensitiv? Registrerer
bevidst egne og andres tilstande/energier?

- Oplever flere dimensioner, parallelle verdener og
virkeligheder end den ”fysisk” 5 sansende?

- Måske ”diagnostiseret” eller blot oplever tilstande som
angst, føler dig fremmed, sorgfuld, ensom eller andet…

- Kender eller har hørt begreber som indigo-, krystal- og
regnbuebørn?

- Ved at der er andre sandheder end de du blandt andet
fortælles gennem ældre generationer, i skolen samt nyheds-
og sociale medier?

- Længes efter ”en anden verden” samt måde at skabe og
leve på.

- Føler dig ”ude af boksen” eller er på vej?

TILLYKKE – du er helt normal! Og vi er milliarder på Jorden, som kan nikke genkendende til alt eller dele af ovenstående, der kendetegner vores essens af multidimensionalitet – flere og flere er blot nu parate til at italesætte, dele deres oplevelser, drømme og virkeligheder højt, samt skabe de nye samfund menneskeheden oprigtigt har brug for.

Er du interesseret i at møde andre unge som dig, og måske være en del af et voksende netværk?

Så er denne INTROWORKSHOP for ”NETVÆRK AF DEN NYE TIDS UNGE” måske lige hvad du har brug for!

På Introworkshoppen vil Kristine fortælle om sin oplevelse samt anderledes vej at gå, og Sidsel/Per formidle hvad den nye tid generelt handler om, samt de fantastiske muligheder det skaber, og ikke mindst vil du blive understøttet i, hvad du er og er her for, dine eventuelle udfordringer m.v. Alt i en tillidsfuld og fordomsfri atmosfære af ærligt lys, i møde med ligesindede. Her kan du undre dig, fortælle og spørge højt samt spejle dig i andres oplevelser, der måske vækker indre genklang og genkendelse.

Sammen sætter vi ord på drømme og visioner, skaber og lader tingene gro ud fra det vi brænder (og er her) for – at lade hjerterne styre, fri for begrænsende overbevisninger – husk, som Pippi siger: - Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg godt!

Tidspunkt: Søndag d. 19. august kl. 12 – 17
Sted: Hos Per og Sidsel v/Livskunsten, Spodsbjergvej 32, 5900 Rudkøbing – bus 930 fra Svendborg stopper 5 minutters gang fra huset kl. 10.47

Denne dag er gratis, og der vil være sandwich, snack, vand og the.

Tilmelding via sms til Kristine på 28730545 Sidsel på 21760930 eller Per på 22537073 SENEST LØRDAG D. 18. AUGUST

KRISTINE SCHULTZ er 16 år, og forlod med skolen og kommunens samtykke folkeskolen i 8. klasse for at skabe samt gå sin vej i oprigtighed og indre sandhed.

SIDSEL THEVIK er mor til 2 voksne sønner - den yngste højtaktiveret multidimensionel. Sidsel er tidligere pædagog og komplementær behandler, nu multidimensionel mentor for børn, unge samt voksne, og med dyb indsigt i ”krisetilstande” samt hvad den nye tid handler om. Læs mere på www.sidselthevik.dk

PER CHRISTIAN HALLING, stedfar til 3 nu voksne ”diagnostiserede” børn, og med dyb indsigt som frivillig mentor/vejleder for privat netværk af tilsvarende familier. Har desuden indgående kendskab til anderledes måder at navigere på indenfor job og uddannelse.

Evt. spørgsmål fra forældre vedrørende workshoppen rettes til Sidsel på 21760930

Vi glæder os
Kærligst
Kristine, Per og Sidsel
 
 
 
MULTIWORKSHOP
Familiedag for spirituelle børn/unge og deres forældre gennem lyd og krop, cirkel og samvær...
Lørdag d. 22. september kl. 11 - 17
 


Velkommen på Grobund, Danmarks nye bæredygtige levefællesskab, til en spændende heldags-event for børn/unge og deres forældre.

En dag med lyd, krop, meditation, natur og introduktion til multidimensionalitet.

Mange af den ny tids børn kommer til planeten med evner vi i menneskeform, også gennem eksempelvis forælder-, lærer-, pædagog-, psykolog- og psykiater opgaver, har oplevet i et andet lys end det de egentlig er !

At se samtidens børn/unge ud fra et multidimensionelt (flerdimensionelt) synspunkt, åbner op for at disse slet ikke har særlige behov, der kræver specialindsats og sanktioner af deres frihed, men rent faktisk er udtryk for en øget intelligens på områder, der er langt mere avancerede end noget vi umiddelbart, hidtil har været bevidst om.

Særlige evner - ikke særlige behov.
Det kan eksempelvis være stærkt øget empati, øget sensitivitet, evne til at mærke og opfatte energier, evne for udvikling af ny og avanceret teknologi, højt udviklet viden ift. og syn på samfunds- og verdensstrukturer - dvs. evne til at VÆRE forandringen samt bidrage til andre måder, at leve på.

Mange af disse børn/unge er ydermere i besiddelse af et særdeles højtudviklet sanseapparat/æterisk nervesystem ud over det "fysisk" fem-sansende, vi er bekendt med.
For dem er denne form for spiritualitet og "overjordiskhed" fuldstændig normal - for de er ikke blot overjordiske - de spejler essensen af det Jordiske menneske, bestående af udfoldende kosmiske gener og aner !

Vi har skabt en workshop, der åbner i stedet for at lukke for disse gaver, og tilbyder et trygt tillidsbaseret rum, hvor børnene/de unge og deres forældre kan føle sig set, hørt og forstået samt skabe netværk i meningsfyldt samvær.

Dagen fyldes med lyd, sang, kreative udtryk, dans, leg, åben refleksion samt fordybelse, der understøtter sjælskontakten, livskraften- og glæden. Der bliver også tid til stilhed og til at udforske området omkring Grobund på egen hånd.

Grobund ligger lige i strandkanten, så medbring eventuelt badetøj og håndklæde.

HELDAGS EVENTEN ER GRATIS !

TILMELDING skal ske senest d. 18. september via sms til Sidsels mob. 21760930 eller email sidselthevik@slove.dk - oplys samtidig om vegetarisk frokost (50 kr. pr. person) ønskes!

Til dig, som har lyst til at donere økonomisk for også på dette vis at understøtte, kan det ske via MobilPay til Sidsels nr. 21760930 eller kontant i hjerteskålen på dagen. Alt genereres ind i netværkets oprigtige behov ♥

UNDER-visere:

MIA KAMLA MARIE BLUME er mor, multikunstner, sanger og 5th dimensional Quantumhealer, healer med lyd og har mangeårig erfaring som danser og koreograf. Hun er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har arbejdet med børn og unge gennem teater og musik, skole og daginstitution.
Læs mere her: www.miakamlamarie.simplesite.com

SIDSEL CATHRINE THEVIK er Indigobarn født i 1965, reaktiveret og mor til 2 sønner – den ene højaktiveret og ”uden for boksen”. Hun har en dyb samt bred erfaring, også gennem et mangeårigt virke inden for pædagogik/undervisning – herunder vejlednings- og støttefunktionelle opgaver, projekter med børn og unge, komplementær behandling, multidimensionel mentoring samt brobygning mellem de mange verdener og virkeligheder. Læs mere her: www.sidselthevik.dk

PER CHRISTIAN HALLING er 51 år, stedfar til 3 nu voksne ”diagnostiserede” børn, og med dyb indsigt som frivillig mentor/vejleder for privat netværk af tilsvarende familier. Har desuden indgående kendskab til anderledes måder at navigere på indenfor job og uddannelse.

KRISTINE SCHULTZ er 16 år, og forlod med skolen og kommunens samtykke folkeskolen i 8. klasse for at skabe samt gå sin vej i oprigtighed og indre sandhed.

Der afgår færge fra Odden til Ebeltoft kl. 9.45 - Grobund ligger lige ved siden af :-)
Retur-færge NB! Afgår fra ÅRHUS kl. 19.15 og 20.15

Grobunds adresse er: Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
 
 
 
 
 
Med fantastiske Kristine i radiostudiet for at fortælle om "Netværk af den nye tids unge"